قرآن ! من شرمنده توام ،اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند می شود همه از هم می پرسند:« چه کس مرده است؟!»

جه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا ترا برای مردگان ما نازل کرده است….

قرآن ! من شرمنده توام اگر ترا از یک نسخه عملی به یک افسانه موزه نشین مبدل کرده ام.یکی ذوق می کند که ترا بر روی دانه برنج نوشته ، یکی ذوق می کند که ترا فرش کرده ، یکی ذوق میکند که ترا با طلا نوشته ، یکی به خود می بالد که ترا در کوچک ترین قطع ممکن منتشر کرده و ….!


عمـــــارهـا313 منبع : عمـــــارهـا313 |قرآن ! من شرمنده ام…
برچسب ها : کرده ,شرمنده ,قرآن